Usługi PR

PR & Media Relations

Strategia komunikacyjna musi być dopasowana do całokształtu działalności danej organizacji.
W każdym przypadku konieczne są:

 

 • analiza sytuacji wyjściowej
 • określenie celów strategii PR, grup odbiorców, przekazów komunikacyjnych oraz narzędzi
 • przygotowanie planu działań, wdrożenie go
 • monitoring, pomiar efektów

PR and media relations Komunikado PR

Na zakres usług naszej agencji składa się pełen zakres public relations, w tym PR korporacyjny, produktowy, wewnętrzny, kryzysowy, finansowy.  

O ile PR produktowy jest nakierowany na wypromowanie określonego produktu lub grupy produktów i w długofalowym efekcie wzrost sprzedaży, o tyle celem PR-u korporacyjnego jest zbudowanie lub umocnienie wizerunku firmy lub instytucji, prowadzące do zbudowania zaufania do tej firmy lub instytucji. W instytucji finansowej PR nie powinien odnosić się do samej prezentacji usług, lecz do całokształtu działalności danej organizacji.  

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem w public relations są relacje z mediami, obejmujące takie działania, jak na przykład przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych, organizacja spotkań z dziennikarzami, odpowiadanie na bieżące zapytania mediów, codzienny monitoring i analiza mediów.

Bardzo ważnym elementem zarządzania jest komunikacja wewnętrzna w firmie. Skutecznie prowadzona umacnia identyfikację pracownika z firmą oraz zwiększa jego motywację do pracy.

Każda gwałtowna zmiana, zarówno w samej firmie, jak również w środowisku, w którym działa, może potencjalnie stanowić sytuację kryzysową. Jednak umiejętność przewidywania takich sytuacji i zaplanowania zawczasu sposobów działania, a dzięki temu prawidłowe zarządzanie w sytuacji kryzysowej, może uchronić firmę przed chaosem informacyjnym i utratą zaufania do marki.

W ramach PR & media relations oferujemy następujące usługi:
 • audyt działań komunikacyjnych firmy
 • opracowanie strategii i szczegółowego harmonogramu działań PR w wybranym obszarze
 • bieżące doradztwo komunikacyjne
 • analiza wizerunku firmy w mediach
 • prowadzenie biura prasowego firmy
 • utrzymywanie regularnych kontaktów z mediami
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów dla prasy
 • redagowanie artykułów poradniczych, specjalistycznych, sponsorowanych i innych
 • plasowanie w mediach wywiadów i wypowiedzi eksperckich
 • organizacja konkursów dla czytelników, internautów, klientów i innych grup docelowych
 • organizacja i obsługa medialna konferencji prasowych i innych wydarzeń
 • monitoring i analiza mediów
 • przeprowadzenie i analiza badań i ankiet – opinii społecznej, internetowych, zadowolenia pracowników
 • opracowanie i wdrażanie programów zaangażowania społecznego firmy
 • opracowanie i uaktualnianie scenariuszy postępowania w sytuacji kryzysowej
 • zarządzanie sytuacją kryzysową
 • koncepcja i realizacja kampanii reklamowych, zakup mediów, tworzenie kreacji reklamowych
 • opracowanie merytoryczne, graficzne i druk ulotek i broszur firmowych, albumów i książek, sprawozdań, raportów
 • organizacja sesji zdjęciowych
 • tworzenie filmów korporacyjnych, przygotowanie prezentacji multimedialnych
 • opracowanie koncepcyjne, redakcyjne, graficzne i publikacja wydawnictw firmowych, dostarczanie contentu do istniejących już publikacji