Usługi PR

Employer Branding

Świadoma i długofalowa strategia employer branding prowadzi do zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Emploter Branding Komunikado PR

Utalentowani aktualni i potencjalni pracownicy są równie wymagający jak klienci, którzy wybierają produkty posiadające godną zaufania markę. Marka pracodawcy to zestaw faktów i przekonań osób stykających się z firmą, które wpływają na poziom postrzegania jej jako „idealnego miejsca pracy”. Dlatego firma powinna dbać o atrakcyjny wizerunek na rynku pracy, budując strategię employer branding. PR pracodawcy jako zaplanowana, długofalowa strategia komunikacyjna to jeden z podstawowych czynników gwarantujących sukces. Niezbędne jest także określenie celu i grup docelowych, najważniejszych kompetencji firmy, przekazów komunikacyjnych, planu działań, narzędzi, kanałów komunikacji oraz mierników sukcesu świadczących o efekcie wdrożenia strategii employer branding.

W ramach employer
brandingu oferujemy
następujące usługi:
  • analiza sytuacji wyjściowej
  • określenie celów i grup docelowych kampanii employer branding
  • określenie najważniejszych kompetencji firmy/instytucji
  • określenie przekazów komunikacyjnych z zakresu HR firmy/instytucji interesujących dla zdefiniowanych grup docelowych
  • opracowanie strategii budowania wizerunku pracodawcy
  • określenie narzędzi i kanałów komunikacji
  • realizacja strategii employer branding
  • indywidualne doradztwo merytoryczne w zakresie employer branding
  • monitoring informacji nt. firmy jako pracodawcy w prasie i internecie