Firma

Jak przygotowujemy ofertę

Mając do dyspozycji konkretną wiedzę, tworzymy zespół specjalistów, który będzie pracował nad projektem. 

Działania public relations to unikatowy pakiet usług, przygotowany z myślą o konkretnym kliencie, dopasowany do jego potrzeb, oczekiwań i możliwości. Stąd nie dysponujemy uniwersalną ofertą, rozumianą jako spis usług i cennik. Mamy za to dokładnie opracowany proces przygotowywania oferty dla naszych klientów, dzięki czemu otrzymują oni projekt “skrojony na miarę”, a proponowane usługi idealnie pasują do ich biznesu i sytuacji rynkowej.

Prace nad przygotowaniem oferty rozpoczynamy od rozmowy, w trakcie której poznajemy potrzeby i oczekiwania klienta, dowiadujemy się o jego firmie, sytuacji rynkowej, w której działa, najważniejszych konkurentach. Nasz (potencjalny jeszcze wówczas) klient wypełnia (sam lub wspólnie z nami) formularz briefujący, w którym przekazuje nam wiedzę, pozwalającą na przystąpienie do pracy.

Jak wymaga dziennikarskie rzemiosło, wiedzę o naszym rozmówcy pozyskujemy nie tylko z jednego źródła (czyli od niego samego). Sami przeprowadzamy analizę rynku – z ogólnodostępnych informacji zbieramy dane o firmie, dla której mamy przygotować ofertę. Interesuje nas to, jak dotychczas komunikował się nasz potencjalny klient, jak i czy piszą o nim media, jaki ma wizerunek, jakie działania komunikacyjne prowadzi jego konkurencja itp.

Mając już do dyspozycji konkretną wiedzę, tworzymy zespół specjalistów, który będzie pracował nad projektem. Porządkujemy sytuację, opracowujemy podstawowe założenia, zastanawiamy się, jak osiągnąć postawione cele i dajemy upust naszej kreatywności. Powstaje oferta, która prezentuje nasze podejście do problemu, a zawarte w niej propozycje są indywidualnie dopasowywane do konkretnego klienta. Oceniamy, ile pracy będziemy musieli poświęcić na obsługę klienta i na tej podstawie przygotowujemy propozycję wynagrodzenia agencji.

Tak przygotowaną ofertę prezentujemy naszemu potencjalnemu klientowi. Podobnie, jak podczas pierwszej rozmowy, tak i teraz uważnie słuchamy opinii i uwag klienta, dyskutujemy o prezentowanych działaniach PR, rozwiewamy wątpliwości, a jeżeli trzeba, wprowadzamy niezbędne zmiany i uzupełnienia. Na tym etapie klient podejmuje decyzję, czy jesteśmy odpowiednim partnerem do nawiązania długofalowej współpracy.

Kiedy słyszymy wyraźne TAK, przystępujemy do pracy, czyli… do przygotowania szczegółowej strategii działań PR dla klienta. Bo tak naprawdę dopiero teraz może powstać finalny produkt. Nie każda firma na etapie negocjacji może bowiem udzielić nam wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania planu komunikacyjnego. Tworzymy więc strategię, ustalamy dokładny harmonogram działań i dopinamy wszystko na ostatni guzik. Po ostatecznej akceptacji klienta rozpoczynamy realizację założonej strategii, nie zapominając jednak o bieżącym monitorowaniu rynku, reagowaniu na zmiany i wprowadzaniu niezbędnych aktualizacji w naszym planie PR.